Rozdzielność majątkowa. Jak ją ustanowić w małżeństwie

Małżonkowie z dniem zawarcia związku małżeńskiego, z mocy prawa podlegają wspólności majątkowej. Obowiązuje ona od daty zawarcia małżeństwa. W przypadku braku odmiennych uregulowań, nie ma potrzeby ustanawiania tego ustroju aktem notarialnym, gdyż powstaje on z mocy prawa. Jednakże, w toku trwania małżeństwa pojawiają się różne okoliczności, które powodują, że małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Czytaj więcej...

Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić?Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy rodzice muszą je płacić?

Nie zawsze uzyskanie przez dziecko pełnoletniości zwalnia rodzica od łożenia na jego rzecz alimentów. Według art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czytaj więcej...

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Kiedy następuje?

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców wobec dziecka. Każde z rodziców jest jednocześnie uprawnione i zobowiązane do sprawowania tej władzy w sposób należyty.

Czytaj więcej...

Kredyt po rozwodzie - kto powinien spłacać raty?

Jednym z dylematów, który dotyka rozwodzących się małżonków jest wspólne zobowiązanie kredytowe. Pojawiają się wówczas pytania. Kto ma spłacać kredyt po rozwodzie? Co z kredytem po rozstaniu?

Czytaj więcej...