Sądowy podział majątku wspólnego. Czego można żądać?

Sądowy podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej jest częstym źródłem wątpliwości uczestników tego postępowania. Małżonkowie nie mają świadomości między innymi, jakiego rodzaju żądania zgłaszać mogą w toku takiego postępowania.

Czytaj więcej...

Obowiązki małżonków dotyczą nie tylko sfery materialnej

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie - zgodnie z brzmieniem art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Co w praktyce oznacza taki zapis?

Czytaj więcej...

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem. Sąd może za to ukarać finansowo

Kiedy rodzic, u którego dziecko mieszka, zobowiązany jest do jego wydania drugiemu rodzicowi, bądź też rodzic, który uprawniony jest do kontaktu z dzieckiem - nie realizują tych obowiązków, wynikającego z orzeczenia sądowego albo z ugody, muszą liczyć się z obowiązkiem uiszczenia kwoty pieniężnej.

Czytaj więcej...

Konflikt w rodzinie. Małżonek może poprosić sąd o rozstrzygnięcie

Małżonkowie, jak i małżonkowie oraz ich wspólne dzieci, tworzą zgodnie z ustawodawstwem polskim, rodzinę. Rodzina rozumiana, jako kategoria prawna, podlega również jego wpływom. Jednym z nich jest możliwość ingerencji sądu w istotne jej sprawy, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia.

Czytaj więcej...