Orzekanie o sposobie korzystania z mieszkania po rozwodzie

Zgodnie z art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Czytaj więcej...

Separacja powoduje powstanie rozdzielności majątkowej

Instytucja separacji uregulowana jest w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Główny artykuł traktujący o niej temat to art. 611, który mówi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Czytaj więcej...

Przysposobienie dziecka pełne i niepełne. Jakie są różnice?

W polskim prawie przyjmuje się, że przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra. Tematyka dotycząca przysposobienia uregulowana jest w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w art. od 114 do 127 tego aktu.

Czytaj więcej...

Uznanie i zaprzeczenie ojcostwa - w jaki sposób następuje?

W polskim prawie istnieją trzy drogi prowadzące do ustalenia, że dane dziecko pochodzi od konkretnego mężczyzny - swojego ojca, są to: fakt urodzenia się dziecka w trakcie trwania domniemania ojcostwa męża matki dziecka, uznanie ojcostwa, jako akt - oświadczenie mężczyzny oraz ustalenie ojcostwa w wyniku orzeczenia sądu. Każdy z tych sposobów wyłączają się wzajemnie, co oznacza, że ojcostwo jest ustalane w kolejny sposób wówczas, gdy doszło do obalenia ojcostwa stwierdzonego wcześniej.

Czytaj całość