Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o wszczęcie postępowania sądowego o ubezwłasnowolnienie danej osoby mogą zgłosić: małżonek, krewni w linii prostej, czyli dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, prokurator okręgowy.

Czytaj więcej...

Alimenty na dzieci - od czego zależy ich wysokość

Rozstrzygając o wysokości alimentów na rzecz dzieci, sąd postępuje zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Według przepisów, obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Czytaj więcej...

Od czego zależy zakres alimentów?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy jednocześnie od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony jego granicę stanowią zarobkowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej do ponoszenia tychże świadczeń.

Czytaj więcej...

Majątek osobisty małżonka. Co nim może być?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie zostaną zawarte umowy majątkowe, tzw. intercyza, powstaje z mocy samego prawa ustawowa wspólność małżeńska. W takiej sytuacji od daty zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa. Jednak nie jest to jedyna masa majątku funkcjonująca w małżeństwie, zdarza się bowiem, że każda ze stron lub tylko jedna dysponuje jeszcze majątkiem osobistym.

Czytaj więcej...